تماس با سیستک

آدرس:

تهران ، بلوار آفریقا ، تقاطع ظفر ، برج پم ، طبقه 13 ، واحد4

تلفن :

42306 (021)
88786352 (021)

فکس :

42306 (021)
داخلی (333)

پست الکترونیک:

روابط عمومی: info@systec-co.com

واحد فروش: sales@systec-co.com

واحد پشتیبانی: noc@systec-co.com

طراحی سایت: web@systec-co.com

واحد adsl@systec-co.com :ADSL

مدیر فنی: admin@systec-co.com

ویژه بازی آنلاین: ssgs@systec-co.com

فرصتهای شغلی: job@systec-co.com